Legal

Compania Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstr. 2, 53783 Eitorf, Deutschland

Telefon: +49 2243 87-0
Telefax: +49 2243 87-333
E-Mail: info@krewelmeuselbach.de

Director: Thomas Quadt si Helmut Trahmer

Registrul Comerțului: AG Siegburg HRB 752
Codul de identificare fiscală: DE 123101268

Autoritatea de supraveghere: Prefectura Köln, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln

1. Conținutul ofertei online

Autorul nu își asumă nici o răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Se exclud pretențiile de răspundere exprimate față de autor care se referă la daune de natură materială sau imaterială cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau prin utilizarea informațiilor incorecte și incomplete, în măsura în care nu se dovedește că autorul a acționat cu intenție sau din culpă gravă. Toate ofertele sunt neobligatorii. Autorul își rezervă dreptul în mod expres de a schimba părți ale paginilor sau întreaga ofertă fără a anunța separat acest lucru, de a completa, șterge sau publicarea temporar sau permanent pagini sau părți ale paginilor.

2. Referințe și link-uri

În cazul unor referințe directe sau indirecte către pagini externe de internet („Link-uri”) care se află în afara ariei de responsabilitate a autorului, ar intra în vigoare o obligație de răspundere a autorului exclusiv în cazul în care autorul cunoaște conținutul și este tehnic posibil și rezonabil să prevină utilizarea în cazul conținuturilor ilegale. Autorul declară în mod expres că la momentul inserării link-ului nu avea cunoștință de conținut ilegal al paginilor cu care s-a creat legătura. Autorul nu are nici o influență în ceea ce privește structura actuală și viitoare al paginilor legate de pagina de internet sau de paginile cu care se vor crea legături, asupra conținutului sau proprietății acestora. Prin urmare, se distanțează în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor legate /conectate care au fost modificate după inserarea link-ului. Această constatare se aplică tuturor linkurilor create în cadrul propriei oferte de pe internet și referințelor, precum și pentru înregistrări efectuate de autor în cărțile de oaspeți, pe forumurile de discuții sau în listele de mailing. Pentru conținuturile ilegale, eronate sau incomplete, și în special pentru daune rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor oferite în acest fel răspunderea îi aparține furnizorului paginii la care la care se face trimiterea, și nu acela care face doar trimitere către respectiva publicație, printr-un link.

3. Dreptul de autor și dreptul mărcilor

Autorul urmărește să ia în considerare în toate publicațiile drepturile de autor ale graficelor utilizate, documentelor audio, secvențelor video și textelor, de a folosi graficele, documentele audio, secvențele video și textele create de el însuși sau de a folosi grafice, documente audio, secvențe video și texte fără licență. Toate brandurile și mărcile comerciale din cadrul ofertei de pe internet menționate și eventual protejate de către terți sunt supuse fără restricție dispozițiilor din legislația valabilă privind mărcile și drepturilor de proprietate ale respectivilor proprietari înregistrați. Simpla mențiune nu duce la concluzia că mărcile nu sunt protejate prin drepturile terților! Copyright-ul pentru obiectele publicate create de autor rămâne este deținut de autorul paginii. Multiplicarea sau utilizarea unor astfel de grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără permisiunea expresă a autorului.

4. Protecția datelor

Divulgarea acestor date de către utilizator are loc în mod voluntar, în măsura în care oferta de pe internet oferă posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (adrese de email, nume, adrese). Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite este permisă – în măsura în care este tehnic posibil și rezonabil – fără indicarea unor astfel de date respectiv, indicând date anonimizate sau un pseudonim.

5. Efectele juridice ale acestei excluderi de la răspundere

Excluderea răspunderii este considerată ca parte a ofertei de pe internet de la care se face trimiterea către această pagină. În cazul în care părți sau formulări individuale ale acestui text nu mai corespund sau nu mai corespund în totalitate legislației actuale, celelalte părți ale documentului rămân neafectate în conținutul și valabilitatea lor.

Realizare:
BELOWSKI – INGENIEURBÜRO FÜR WEBENTWICKLUNG
www.belowski.de

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nu ai niciun produs în coș.